Home > Warto wiedzieć > Instalacje gaśnicze tryskaczowe

Warto wiedzieć

Instalacje gaśnicze tryskaczowe

INSTALACJE TRYSKACZOWE (WODNE ORAZ PIANOWE)

Opis i zasada działania.
Instalacja tryskaczowa jest stałym urządzeniem gaśniczym, w którym czynnikiem gaśniczym jest woda oraz piana. Instalacje tryskaczowe dzielimy na mokre i suche. Systemy mokre instalowane są w obiektach, w których nie występują ujemne temperatury. Wszędzie tam, gdzie możliwe są temperatury ujemne stosuje się instalacje tryskaczowe suche lub zraszaczowe.
W rurociągach (Rys. 1) instalacji ciśnienie czynnika utrzymywane jest na poziomie wynikającym z obliczeń hydraulicznych.


Rys. 1

W normalnych warunkach pracy rurociągi systemu mokrego wypełnione są wodą. W instalacjach suchych, rurociągi od tryskaczy aż do zaworu kontrolno alarmowego wypełnione są sprężonym powietrzem lub azotem. Stałe ciśnienie w instalacjach utrzymywane jest pompą dobijającą lub sprężarką.

W momencie wystąpienia pożaru wydzielające się ciepło powoduje wzrost temperatury cieczy w ampułkach tryskaczy powyżej temperatury ich otwarcia. Otwierają się tylko tryskacze znajdujące się bezpośrednio w strefie ognia, co minimalizuje zakres szkód spowodowanych ciśnieniem wody. Przepływająca przez zawór kontrolno-alarmowy (Rys. 3) woda uruchamia dzwon alarmowy i włączniki ciśnienia alarmujące o pożarze oraz uruchamiające automatycznie pompę tryskaczową (Rys. 2a i 2b).
Miejsce na Rys. 3 Zawór kontrolno – alarmowy(mokry i suchy).


Rys. 2a. Przykładowa pompa pożarowa elektryczna.


Rys. 2b. Pompa pożarowa diesel.

Woda tłoczona jest do kolektora i dalej do rurociągów (Rys.4) ze zbiornika ciśnieniowego lub przez pompę tryskaczową zasilaną z niewyczerpalnego źródła wody. System pracuje do momentu ręcznego odcięcia wody oraz wyłączenia pompy pożarowej.


Rys. 4 Kolektor wraz z zespołem zaworów kontrolno - alarmowych

Elementy instalacji tryskaczowej

 

  1. Rurociąg zasilający doprowadza wodę ze źródła zasilania do chronionych pomieszczeń obiektu
  2. Pompa tryskaczowa tłoczy wodę do instalacji tryskaczowej
  3. Zbiornik wodny stanowi niewyczerpalne źródło wody instalacji tryskaczowej
  4. Pompa dobijająca utrzymuje zadane ciśnienie w instalacji
  5. Zawór kontrolno-alarmowy kontroluje pracę instalacji oraz informuje i sygnalizuje o jej zadziałaniu
  6. Sieć tryskaczowa

Fire-Fighter, Cichosz Krystian, ul. Kwiatowa 15, 09-550 Szczawin Kościelny, NIP: 971-062-25-08, REGON: 142083697
Tel. +48 514-710-664, biuro@fire-fighter.pl
Fire Fighter  2011 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone