Home > Do pobrania > Przepisy prawne

Do pobrania

Przepisy prawne

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031211137
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990740836
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031211139
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052432063
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 835
Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051000835
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1230
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021471230
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052251934
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910880400&min=1
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072401753
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052432063
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090560461
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091190998
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031211137
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091241030
Fire-Fighter, Cichosz Krystian, ul. Kwiatowa 15, 09-550 Szczawin Kościelny, NIP: 971-062-25-08, REGON: 142083697
Tel. +48 514-710-664, biuro@fire-fighter.pl
Fire Fighter  2011 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone